Utorok 18. 12. 2018

Počet návštev: 79799
 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny začínajú 22.decembra 2018 a končia 7.januára 2019. Nástup žiakov do ZŠ je dňa 8.januára 2019 (utorok).

 • Vianočné prianie

  Vianočné prianie

  V izbičke za oknom niečo sa chystá,

  stromček už svieti, radosť je istá,

  do tichej noci vtáčik už spieva,

  krásne a pokojné Vianoce Vám želá

  kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Cigeľ

 • Výtvarné práce - Vianoce, zima

  Do galérie Výtvarné práce - Vianoce, zima boli pridané fotografie.

 • Vianočné pásmo Pásli ovce valasi

  Predvianočný čas sme si priblížili aj  krásnym pásmom kolied v podaní pána M. Beňa. Hudobníci deťom porozprávali o rôznych vianočných zvykoch, zaspievali vianočné koledy , ktoré boli doprevádzané na ľudových hudobných nástrojoch - fujare, gajdách, harmonike a ďalších. Ďakujeme  za pekné predvianočné vystúpenie. Do galérie Vianočné pásmo Pásli ovce valasi boli pridané fotografie.

 • Pytagoriáda

  Dňa 12.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo pytagoriády. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4.ročníka ZŠ.  Úspešnými riešiteľmi  sa v 3.ročníku stali Alex Ondrejka (19 bodov), Karolína Krausková (15 bodov), Adrián Svitok (16 bodov), Klaudia Šnircová ( 14 bodov) , Tobias Šovčík (14 bodov). Zo 4.ročníka sa úspešnými riešiteľmi stali Patrik Mikula ( 24 bodov) a Ella Čertíková (19 bodov). 

   

 • i Bobor

  Aj tento rok sa žiaci 3. a 4.ročníka zúčastnili informatickej súťaže i Bobor. V kategórii Drobci súťažili žiaci 3.ročníka. Najviac bodov získala Karolína Krausková(48), ktorá získala aj diplom úspešný riešiteľ. Na 2. mieste sa umiestnili Radovan Čavojčin, Klaudia Šnircová, Vivien Dudášová s počtom bodov 40 a  na 3. mieste Viktória Boronkayová s počtom bodov 36. V kategórii Bobríci súťažili žiaci 4.ročníka. Na 1.mieste sa umiestnili Ella Čertíková a Patrik Mikula s počtom bodov 64, získavajú aj diplom úspešného riešiteľa. Na 2.mieste sa umiestnil Matej Kucman s počtom bodov 56 a na 3.mieste Peter Mjartan, Jakub Svitok a Ľuboš Dudáš s počtom bodov 52.

 • Sférické kino

  Dňa 9.11. sa žiaci našej školy učili nezvyčajným spôsobom prostredníctvom sférického kina. Sférické kino- mobilné planetárium je nová zábavno-vzdelávacia cesta za poznaním.Sférický projekčný systém vo vnútri kupoly ponúka deťom jedinečný pohľad do prírody, vesmíru a morského dna. Deti z MŠ a žiaci 1.ročníka sa prostredníctvom rozprávky Tajomstvá stromov ,,preniesli" do prírody, rastlín , stromov a žiaci 2.,3.,4.ročníka sa vydali na vesmírnu výpravu a spoločne s tučniakom a ľadovým medveďom vo filme Polaris pozorovali hviezdy a planéty. Do galérie Sférické kino boli pridané fotografie.

 • Oslava pre dôchodcov obce

   Pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším si aj  naše deti z materskej a základnej školy pod vedením pani učiteliek pripravili pekný kultúrny program, v ktorom nechýbali básne,piesne a tančeky  pre našich starkích. Do galérie Oslava pre dôchodcov obce boli pridané fotografie.

 • Turistická vychádzka Sivý kameň

  V sobotu 20.októbra sme sa rozhodli navštíviť susednú obec Podhradie a v nej zrúcaninu Hradu Sivý kameň. V sprievode slnečných lúčov a priznivej teploty na jesennú vychádzku sme kráčali k " južnej " a ďalej cez pole pod kameňolom Vtáčnik. Krátku prestávku deti využili na doplnenie tekutín a posilnenie pred ďalšou časťou trasy k zrucanine hradu. Obdivovali pestrofarebnosť jesennej prírody, lákali ich veľké skaly v blízkosti chodníka. Na vrchole hradu ich zaujali zrúcaniny a pekný výhľad na okolie s otázkami čo vidíme? Cestou späť sme sa zastavili v miestnom pohostinstve na sladkú odmenu a ich nevyčerpateľnú energiu ešte využili na ihrisku. Cestou späť sme sledovali ako sa veľká skala premení na štrk. Tešíme sa na ďalšie poznávanie okolia -  chatová oblasť Uhlištie a Zábronie.Do galérie Turistická vychádzka Sivý kameň boli pridané fotografie.

 • Tekvičkový sprievod

  Dňa 19.októbra sa opäť uskutočnil v našej obci Tekvičkový sprievod. Deti, rodičia  a pedagógovia sa stretli najskôr na dolnom ihrisku, odkiaľ peknou prechádzkou prešli ku kultúrnemu domu. V kultúrnom dome čakali deti i rodičov rôzne súťaže , chutné občerstvenie a rôznorodé nápadité  výtvory vytvorené z tekvíc. Tekvice boli úžasné,  tvorivé nápady rodičov a detí. Najkrajšie a najnápaditejšie tekvice boli odmenené. Deti si zasúťažili, zatancovali a spolu s rodičmi sa príjemne zabavili. Tešíme sa opäť o rok.Do galérie Tekvicový sprievod boli pridané fotografie.

 • Naše práce - Jeseň

  Do galérie Naše práce - Jeseň boli pridané fotografie.

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  dňa 29.októbra 2018(pondelok) bude žiakom základnej školy poskytnuté riaditeľské  voľno  z organizačných a prevádzkových dôvodov ( vláda SR schválila 30.október 2018 ako jednorazový štátny sviatok – výročie Deklarácie slovenského národa, na ktorý následne nadväzujú jesenné prázdniny 31.10. – 2.11.2018). Riaditeľské voľno bude poskytnuté  na základe § 150, odsek (5) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Cvičenie v prírode

 • Deň pohybovej zdatnosti

  Dňa 7.septembra 2018 sa žiaci 3. a 4.ročníka ZŠ v Cigli záčastnili podujatia ktoré organizovalo SOU Kalinčiaka v Prievidzi ,,Dňa pohybovej zdatnosti". Deti si vyskúšali svoju šikovnosť v rôznych pohybových disciplínach: skákanie cez švihadlo,  dribling s loptami, gúľanie fit lôpt, preťahovanie lanom, základy ping-pongu, hod frisbee a ďaľšie.Ďakujeme pánovi Mgr.Š.Mjartanovi za možnosť zapojenia sa do tohto zaujímavého podujatia.

 • Oznam

  Letné prázdniny začínajú 2.júla a končia 2.septembra 2018. Nástup do ZŠ je 3.septembra 2018 o 8 30 hod. Všetkým želáme pekné prázdniny.

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  Do galérie Rozlúčka so štvrtákmi boli pridané fotografie.

 • Jančekova skala

  Dňa 30.júna sa uskutočnila ďalšia turistická vychádzka na Jančekovu skalu. Po turistike bolo pre deti prichystané občerstvenie a zaujímavé súťaže.Do galérie Jančekova skala boli pridané fotografie.

 • Turistická vychádzka Bralova skala

  V sobotu 23.6.2018 sme sa vybrali na za ďalším spoznávaním prírodných krás. Po krátkej ceste autobusom sme v Prievidzi nastúpili na vlak, ktorý nás 3 tunelmi odviezol do známeho strediska Remäta. Cieľom nášho spoznávania bola Bralová skala. Žltá turistická značka viedla strmým ale krátkym stúpaním priamo pod skalu. Cestou sme prekonávali aj prírodné prekážky - popadané stromy či blatistý chodník. Z tabúľ časti náučného chodníka sme sa dozvedeli informácie o Remäte a Ráztočne.  Po prípochode na Bralovú skalu sme sa tešili z krásneho výhľadu na okolie - Handlovú, Remätu, Malý Grič či Donovaly. Cestou späť sme opäť prekonávali prírodné prekážky na chodníku, ale všetci sme sa s peknými zážitkami vrátili šťastne domov. Do galérie Turistická vychádzka Bralova skala boli pridané fotografie.

 • Návšteva divadla a hvezdárne

  Dňa 11.júna  sme navštívili divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene predstavenie Ďurošík. Divadelné predstavenie bolo zábavné, plné piesní a tanca. Cestou späť sme sa zastavili prezrieť si planetárium v Žiari nad Hronom. V planetáriu  deti  získali nové poznatky o našej Zemi, planétach, slnečnej sústave. Deti si pozreli videofilm o slnečnej sústave , pozorovali oblohu astronomickou technikou a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií z oblasti astronómie.Do galérie Návšteva divadla a hvezdárne boli pridané fotografie.

 • Turistická vychádzka s poľovníkmi

  Poľovnícky spolok pri urbároch obcí Cigeľ, Sebedražie, Koš organizoval v sobotu 9.júna  pre deti turistickú vychádzku v častiach Podskálie a Uhlište. Deti sa zoznámili s prácou poľovníkov, rôznymi poľovníckymi  pomôckami , činnosťou poľovníckych psov... Vychádzka sa zakončila opekaním špekačiek a zaujímavými súťažami .Do galérie Turistická vychádzka s poľovníkmi boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cigeľ č. 276
  Cigeľ č. 276
 • +421 x 046/5484139

Fotogaléria