• Návšteva divadla a hvezdárne

  Dňa 11.júna  sme navštívili divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene predstavenie Ďurošík. Divadelné predstavenie bolo zábavné, plné piesní a tanca. Cestou späť sme sa zastavili prezrieť si planetárium v Žiari nad Hronom. V planetáriu  deti  získali nové poznatky o našej Zemi, planétach, slnečnej sústave. Deti si pozreli videofilm o slnečnej sústave , pozorovali oblohu astronomickou technikou a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií z oblasti astronómie.Do galérie Návšteva divadla a hvezdárne boli pridané fotografie.

 • Turistická vychádzka s poľovníkmi

  Poľovnícky spolok pri urbároch obcí Cigeľ, Sebedražie, Koš organizoval v sobotu 9.júna  pre deti turistickú vychádzku v častiach Podskálie a Uhlište. Deti sa zoznámili s prácou poľovníkov, rôznymi poľovníckymi  pomôckami , činnosťou poľovníckych psov... Vychádzka sa zakončila opekaním špekačiek a zaujímavými súťažami .Do galérie Turistická vychádzka s poľovníkmi boli pridané fotografie.

 • Návšteva družobnej školy vo Vikýřoviciach

  Dňa 17. a 18.mája sme navštívili družobnú základnú školu vo Vikýřoviciach. Cestou do Vikýřovic sme navštívili v Olomouci  Pevnosť poznania ( interaktívne múzeum vedy) , v ktorom sa deti mohli oboznámiť  napríklad s osemmetrovou maketou ľudského mozgu, maketou obrovského oka, s 3 D piškvorkami, modernými mikroskopmi, živočíchmi v nadživotnej veľkosti...a množstvom ďalších zaujímavých vecí. Po návšteve Pevnosti poznania sme došli do Základnej školy vo Vikýřoviciach , kde sme si trošku oddýchli a v poobedňajších hodinách zahrali zápas vo vybíjanej a florbale. V podvečer sme si boli ešte prezrieť  hasičskú zbrojnicu a knižnicu. Na druhý deň sme navštívili spolu aj s piatakmi z družobnej školy zámok vo Veľkých Losinách. Cesta  domov rýchlo ubehla a nám zostali  pekné spomienky na tento výlet. Veľmi pekne  ďakujeme p.riaditeľke zo ZŠ vo Vikýřoviciach  i   ostatným zamestnancom za príjemne strávený čas a tešíme sa na Vašu návštevu opäť my.Do galérie Návšteva družobnej školy vo Vikýřoviciach boli pridané fotografie.

 • Oslava ku Dňu matiek

  Druhá májová nedeľa patrí každoročne našim mamám. Aj naše deti si pod vedením pani učiteliek pripravili program venovaný mamičkám. Básničky o mame , piesne , tančeky, hra na akordeóne patrili všetkým mamičkám z hĺbky detského srdiečka. Do galérie Oslava ku Dňu matiek boli pridané fotografie.

 • Dopravná výchova

  Minulý školský rok sme sa zapojili do súťaže v denníku My Hornonitrianske noviny a  vyhrali sme realizáciu dopravnej výchovy, ktorú do súťaže venovala autoškola Akva. Dňa 9.mája si deti teoreticky aj prakticky vyskúšali svoje znalosti z oblasti dopravnej výchovy. Do galérie Dopravná výchova boli pridané fotografie.

 • Turistická vychádzka na murovanú chatu

  Do galérie Turistická vychádzka na murovanú chatu boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik

  Od 23.apríla do 27.apríla sa uskutočníl plavecký výcvik žiakov na bazéne v ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom.Mladší žiaci sa učili základy dýchania vo vode, základy plaveckého štýlu kraul a znak.Starší žiaci sa zdokonaľovali v plavec.štýloch kraul, znak, prsia. Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Včely,včely,včeličky

  Na hodinách prírodovedy sa žiaci 4.ročníka učili spoznávať spoločenstvo včiel. Veľa zaujímavých informáciií si pripravila žiačka 4.ročníka Laurika Benková , ktorá doniesla veľa produktov a pomôcok , ktoré používajú pri svojej práci včelári  (  včelársku kombinézu , med, vosk, propolis..).Do galérie Včely,včely,včeličky boli pridané fotografie.

 • Divadelné predstavenie Tik-tak

  Dńa 25.4. navštívili našu školu herci z Divadla Na traky so zábavným i vzdelávacím  divadelným predstavením o spoznávaní času, hodín, ročných období, mesiacov, dní. Do galérie Divadelné predstavenie Tik-tak boli pridané fotografie.

 • Slávik Slovenska

  Dňa 12.apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Žiaci spievali  známe slovenské ľudové piesne.Do školského kola postúpilo 16 súťažiacich z 1. až 4.ročníka. Na 3.mieste sa umiestnili Jakub Málik a Amálka Michalovičová, na 2.mieste Janko Gajdoš a Viktória Boronkayová a 1.miesto získala Karolína Púpavová.Do galérie Slávik Slovenska boli pridané fotografie.

 • Zápis predškolákov do ZŠ

  Do galérie Zápis predškolákov do ZŠ boli pridané fotografie.

 • Oznam

   Veľkonočné prázdniny začínajú 29.marca 2018/ štvrtok/ a končia 3.apríla 2018/utorok/.

   Nástup žiakov do ZŠ je 4.apríla 2018/streda/.

 • Výtvarné práce - Veľkonočné sviatky, jar

  Do galérie Výtvarné práce - Veľkonočné sviatky, jar boli pridané fotografie.

 • Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

  Vážení rodičia ,

  ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  pre školský rok   2018/2019    sa uskutoční

  dňa 6. apríla 2018

  v čase  od 13:00 do 16:30 hod.v budove ZŠ s MŠ Cigeľ

         Na zápis prídite s dieťaťom, prineste si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

  Tešíme sa na Vás.

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  V mesiaci marec sa každoročne organizuje súťaž v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Dňa 12.marca sa uskutočnilo aj v našej škole školské kolo. Deti recitovali známe aj menej známe básne aj texty z detskej literatúry. Do školského kola postúpilo 14.súťažiacich. V prednese poézie 1.miesto získala Nina Ďurinová, 2.miesto Kristína Plšeková, 3.miesto Radko Čavojčin. V prednese prózy 1.miesto získala Viki Boronkayová, 2.miesto Ela Čertíková, 3.miesto Jakub Málik. Do školského kola sa nesúťažne zapojili aj naši prváci. Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Kultúrne vystúpenie k oslave MDŽ

  Dňa 9.marca sa v obci organizovala oslava k  Medzinárodnému dňu žien. Aj naši žiaci ZŠ a deti z MŠ prispeli pekným vystúpením . Do galérie Kultúrne vystúpenie k oslave MDŽ boli pridané fotografie.

 • Pytagoriáda

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa aj tento školský rok zúčastnili školského kola v pytagoriáde. Úspešným riešiteľom sa v 3.ročníku stal Patrik Mikula s počtom bodov 19. Zo 4.ročníka sa úspešnými riešiteľmi stali Nina Ďurinová ( 20 bodov), Nikola Máliková ( 21 bodov), Adriana Mokrá (17bodov), Adam Mjartan (16 bodov).

 • Oznam

  Jarné prázdniny majú žiaci ZŠ od 19.februára do 23.februára 2018. Nástup žiakov do ZŠ je 26.2.2018. Želáme pekné prázdniny.

 • Fašiangový deň

  Obdobie fašiangov predstavuje obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Podľa zvykov je to najveselšie obdobie z celého roka, plné zábav a maškarných plesov. Aj my sme 13.februára mali v ZŠ a  MŠ opäť,, fašiangový deň". Ráno  deti i niektorí učitelia prišli v rozličných maskách. Najskôr prebiehalo netradičné vyučovanie, potom s harmonikou  a fašiangovými  piesňami sme boli pozrieť aj našich škôlkárov. V telocvični nasledovala prezentácia masiek,  súťaže a diskotéka. Na záver bola pripravená aj pekná  tombola. Do galérie Fašiangový deň boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky výcvik

  Aj tento rok sa od 7.2.2018 – 9.2.2018  uskutočnilo zimné cvičenie v prírode spojené s lyžovaním detí na miestnom lyžiarskom vleku. Niektoré deti sa zdokonalili v lyžovaní, niektoré sa  naučili základy lyžovania a teraz už len treba pokračovať...V posledný deň sa uskutočnili aj  menšie lyžiarske preteky. Zo žiakov 3. a 4.ročníka na 1.mieste skončil Jakub Málik, na 2.mieste Nina Ďurinová a 3.miesto získala Kajka Púpavová. Zo žiakov 1. a 2. ročníka má 1.miesto- Miško Pavlíčko, 2.miesto Tobias Šovčík, 3.miesto Kajka Krausková. Za pomoc pri organizovaní tejto peknej akcie chceme poďakovať p. Jozefovi Svitkovi, Ľubošovi Krauskovi, Dušanovi Francovi, Jurajovi Čertíkovi, Miroslavovi Šnircovi,p. Krauskovej Jane , p.Ľubovi Krauskovi , Róbertovi Laczovi a všetkým ďalším rodičom a priateľom, ktorí nám pomáhali. Pánovi  Milanovi Svítkovi ďakujeme za super odvoz na požiarnickom aute.Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cigeľ č. 276
  Cigeľ č. 276
 • +421 x 046/5484139

Fotogaléria