• Hviezdoslavov Kubín

  V mesiaci marec sa každoročne organizuje súťaž v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Dňa 12.marca sa uskutočnilo aj v našej škole školské kolo. Deti recitovali známe aj menej známe básne aj texty z detskej literatúry. Do školského kola postúpilo 14.súťažiacich. V prednese poézie 1.miesto získala Nina Ďurinová, 2.miesto Kristína Plšeková, 3.miesto Radko Čavojčin. V prednese prózy 1.miesto získala Viki Boronkayová, 2.miesto Ela Čertíková, 3.miesto Jakub Málik. Do školského kola sa nesúťažne zapojili aj naši prváci. Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Kultúrne vystúpenie k oslave MDŽ

  Dňa 9.marca sa v obci organizovala oslava k  Medzinárodnému dňu žien. Aj naši žiaci ZŠ a deti z MŠ prispeli pekným vystúpením . Do galérie Kultúrne vystúpenie k oslave MDŽ boli pridané fotografie.

 • Pytagoriáda

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa aj tento školský rok zúčastnili školského kola v pytagoriáde. Úspešným riešiteľom sa v 3.ročníku stal Patrik Mikula s počtom bodov 19. Zo 4.ročníka sa úspešnými riešiteľmi stali Nina Ďurinová ( 20 bodov), Nikola Máliková ( 21 bodov), Adriana Mokrá (17bodov), Adam Mjartan (16 bodov).

 • Oznam

  Jarné prázdniny majú žiaci ZŠ od 19.februára do 23.februára 2018. Nástup žiakov do ZŠ je 26.2.2018. Želáme pekné prázdniny.

 • Fašiangový deň

  Obdobie fašiangov predstavuje obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Podľa zvykov je to najveselšie obdobie z celého roka, plné zábav a maškarných plesov. Aj my sme 13.februára mali v ZŠ a  MŠ opäť,, fašiangový deň". Ráno  deti i niektorí učitelia prišli v rozličných maskách. Najskôr prebiehalo netradičné vyučovanie, potom s harmonikou  a fašiangovými  piesňami sme boli pozrieť aj našich škôlkárov. V telocvični nasledovala prezentácia masiek,  súťaže a diskotéka. Na záver bola pripravená aj pekná  tombola. Do galérie Fašiangový deň boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky výcvik

  Aj tento rok sa od 7.2.2018 – 9.2.2018  uskutočnilo zimné cvičenie v prírode spojené s lyžovaním detí na miestnom lyžiarskom vleku. Niektoré deti sa zdokonalili v lyžovaní, niektoré sa  naučili základy lyžovania a teraz už len treba pokračovať...V posledný deň sa uskutočnili aj  menšie lyžiarske preteky. Zo žiakov 3. a 4.ročníka na 1.mieste skončil Jakub Málik, na 2.mieste Nina Ďurinová a 3.miesto získala Kajka Púpavová. Zo žiakov 1. a 2. ročníka má 1.miesto- Miško Pavlíčko, 2.miesto Tobias Šovčík, 3.miesto Kajka Krausková. Za pomoc pri organizovaní tejto peknej akcie chceme poďakovať p. Jozefovi Svitkovi, Ľubošovi Krauskovi, Dušanovi Francovi, Jurajovi Čertíkovi, Miroslavovi Šnircovi,p. Krauskovej Jane , p.Ľubovi Krauskovi , Róbertovi Laczovi a všetkým ďalším rodičom a priateľom, ktorí nám pomáhali. Pánovi  Milanovi Svítkovi ďakujeme za super odvoz na požiarnickom aute.Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko

  Aj tento rok sa uskutočnila súťaž v prednese ľudových povestí Šaliansky Maťko . V školskom kole súťažilo 9 žiakov.1.miesto získala Viktória Boronkayová, 2.miesto Laura Benková a 3.miesto získali dvaja súťažiaci Matúš Šnirc a Alex Ondrejka.Víťazom blahoželáme. Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

 • Testovanie 5 - 2017

  Už po tretí krát sa konalo v novembri celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie bolo zamerané ako výstup vedomostí žiakov I. stupňa, teda ročníkov 1. - 4.
  Prebehlo z predmetov matematika a slovenský jazyk.

  Výsledky našich žiakov, ktorí vlani navštevovali 4.ročník na našej škole:
  • priemer SR z matematiky: 64,7% - priemer našej školy: 73,81%
  • priemer SR zo sl. jazyka: 62,8% - priemer našej školy: 60,5%

  Veľmi nás teší, že naši piataci dosiahli v predmete matematika výrazne nadpriemerné výsledky. Najlepšie výsledky dosiahli Vanesa Čertíková a Ema Čertíková 96,7%. Zo Slovenského jazyka sme sa umiestnili v rámci priemeru. Najlepšie výsledky dosiahla Vanesa Čertíková 76,7%.

 • Oznam

  Výpis klasifikácie za 1.polrok šk.roku 2017/2018 žiaci dostanú 31.1.2018. Dňa 1.2.2018 ( štvrtok) vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. Polročné prázdniny sú 2.2.2018 (piatok).

 • Výtvarné práce

  Do galérie Výtvarné práce boli pridané fotografie.

 • Vianočné prianie

  Nech sa všetka starosť zruší,

  nech zavládne pokoj v duši.

  Čo bolelo, nech sa zahojí,

  čo tešilo, nech sa zdvojí.

  Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky....

  všetkým prajú zamestnanci ZŠ s MŠ Cigeľ
   

 • Oznam

  Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2017 do 7.1. 2018. Dňa 22.12.2017 bude žiakom udelené riaditeľské voľno.Vyučovanie končí dňom 21.12.2017(štvrtok). Nástup žiakov do ZŠ je 8.1.2018.

 • Návšteva sférického kina

   S novou netradičnou metódou výučby sa deti môžu zoznámiť aj prostredníctvom sférického kina - pojazdného planetária,ktoré  ponúka deťom možnosť vidieť napríklad hviezdy, podmorský svet,ľudské telo.... v 3D priestore a  deti majú pocit akoby sedeli priamo pod hviezdnou oblohou alebo na dne oceánu. Dňa 19.12. si mohli aj deti našej MŠ a ZŠ takýmto netradičným spôsobom pozrieť podmorský svet a telo človeka úplne zblízka.

 • Mikulášska besiedka

  Do galérie Mikulášska besiedka boli pridané fotografie.

  Dňa 8.12. 2017 sa v kultúrnom dome uskutočnila Mikulášska besiedka. Deti z MŠ a ZŠ privítali Mikuláša pekným programom. Pripravili si básničky, piesne, hru na flaute, tančeky....Mikuláš deti obdaroval balíčkami plnými všelijakých dobrôt, poniektoré ponaháňali čerti alebo pohladili anjeli. Ďakujeme za pomoc rodičom  z výboru ZRPŠ, OÚ Cigeľ, za zhotovenie balíkov zamestnancom Jednoty v  Cigli a všetkým ďaľším rodičom , ktorí sa podielali pri príprave podujatia.

   

 • Turistická vychádzka - stará horáreň

  Do galérie Turistická vychádzka - stará horáreň boli pridané fotografie.

  Ďalšia vychádzka detí z turistického krúžku sa uskutočnila 9.12. a viedla k starej horárni. Počasie bolo síce chladné ale krásna zasnežená  príroda sa ukázala v celej svojej kráse. Vychádzka viedla cestou do Uhlíšť, ďalej pokračovala k odbočke na Dlhú lúku a po zasneženej ceste k ruinám starej horárne a  pozostatkom lesnej škôlky. Cestou späť  sme si urobili zastávku na občerstvenie pri lyžiarskom vleku...
   
   

 • Turistická vychádzka - Zábronie

  Do galérie Turistická vychádzka - Zábronie boli pridané fotografie.

  Našu prvú vychádzku sme si naplánovali k poslednému salašu v Cigli. Ráno sme sa stretli za menej priaznivého počasia ale v dobrej nálade.Najskôr ,,hlbočkou" sme išli k opustenej vetracej šachte. Už v sprievode padajúcej hmly sme pokračovali cez kaskády do Zábronia a k poslednému salašu v Cigli neďaleko Zábronia. Počasie nám neprialo,a tak sme si trasu skrátili a prešli hornou cestou na Skalku. Napriek nie najlepšiemu počasiu to bola pekná prechádzka jesennou prírodou.

 • Výtvarné práce - zima

  Do galérie Výtvarné práce - zima boli pridané fotografie.

 • Divadelné predstavenie Abeceda zdravia

  Dňa 22.11. navšívil našu školu umelec z bábkového divadla v Piešťanoch s predstavením Abeceda zdravia. Pomocou piesní o zelenine  a ovocí ,piesní  o športovaní  a s pomocou veľkých bábok chlapca a dievčaťa deťom priblížil dôležitosť pohybu , zeleniny a  ovocia pre naše zdravie.Do galérie Divadelné predstavenie Abeceda zdravia boli pridané fotografie.

 • Súťaž i-Bobor

  Dňa 7.11. a 8.11. sa žiaci 3. a 4.ročníka zúčastnili informatickej súťaže i- Bobor. V kategórii Drobci súťažili žiaci 3.ročníka. Najvyšší počet bodov získala Ella Čertíková 72 bodov (plný počet), Paťo Mikula 60 bodov, Jakub Svitok 56 bodov a Matej Kucman 52 bodov , zároveň sa stali aj úspešnými riešiteľmi. V kategórii Bobríci súťažili žiaci 4.ročníka . Najvyšší počet bodov získali Laura Benková, Nina Ďurinová, Nikola Máliková 76 bodov, Adriana Mokrá 72 bodov a Liliana Baniarová 64 bodov, tiež získavajú diplom úspešný riešiteľ.

 • 3. 11. 2017

  Mesiac október je považovaný za mesiac úcty k starším. Dňa 27.10 2017 sa v kultúrnom dome uskutočnila oslava venovaná starkím z našej obce. Do programu prispeli aj naši žiaci piesňami, tančekom, básničkami,scénkou,hrou na akordeóne...Do galérie Oslava venovaná dôchodcom obce boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cigeľ č. 276
  Cigeľ č. 276
 • +421 x 046/5484139

Fotogaléria